Kuigi biokamina tuli on suuruselt ja leekide varjundirikkuselt veidi tagasihoidlikum kui
tavakamina tuli, on sellel mitmeid praktilisi eeliseid. Biokamina puhul puudub vajadus varuda
ja tassida puuhalge, neile korteris või keldris ruumi leida ning kaminast tuhka välja vedada.
Samuti pole vaja tulekollet pärast igakordset kasutamist puhastada ning erinevalt tavakaminast
ei tekita biokamina tuli vingu ega tahma.

Kuigi biokamin pole mõeldud esmaseks kütteallikaks, pakub see lisaks leekide vaatemängule
ka sooja. Biokamina kasutaja peab arvestama, et kamin nõuab toas head ventilatsiooni,
sest põlemisprotsess neelab ruumist hapnikku. Kindlasti peab olemas olema ruumide
tuulutamis- ja õhutamisvõimalus.

Biokamina paigaldus on lihtne. Valmis põrandamudeli puhul valid sobiva mudeli välja,
tood koju ja asetad soovitud kohta. Seinamudeli puhul kinnitatakse kamin seinaale sarnaselt
LCD telerile ja integreeritav mudel süvistatakse vastavat mõõtu seinaavasse.

Kaminad on ka lihtsasti ümberpaigutatavad. Vajaduse või meeleolu järgi võib neid teisaldada
toast tuppa või näiteks jahedal suveõhtul terrassile. Vältima peaks kergestisüttivate materjalide
ja toodete sattumist kaminatule lähemasse ümbrusse. Kamin peab olema paigaldatud kindlale
alusele ja vältida tuleb kamina ümber- või alla kukkumist.


Pildil seinakamin Kratki Delta Black

Nõuanded paigaldamiseks:
-pind, millele kamin paigaldatakse peab olema tasana ja ühtlane, kindel ja vastupidav;
- ruum kuhu biokamin paigaldatakse peaks olema suuruselt min 20m2 ja õhutatav;
- biokamina paigalduskoha tagasein või paigaldusava sisemus peab olema kaetud
tuletõkkematerjaliga.

Tuleohutuse seisukohalt tuleb jälgida elementaarseid tuleohutusnõudeid, sest tegemist on
lahtise tulega. Kindlasti tuleks vältida kamina kasutamist laste poolt kui puudub täiskasvanu
järelvalve. Enne kui võtate biokamina kasutusele, lugege kindlasti läbi kasutusjuhend ning
nõuded kamina ohutuks ekspluatatsiooniks. Biokaminat võivad kasutada ainult täiskasvanud
inimesed, kes on läbi lugenud ja teadmiseks võtnud kamina kasutusjuhendi ja ohutusnõuded.

Bioetanooli põlemisel ei teki kahjulikke heitgaase ega suitsu. Põlemisproduktiks on vaid soojus
ning veeaur ja süsihappegaas. Süsihappegaasi eraldub sama palju, kui eraldub kahe keskmise
suurusega küünla ärapõlemisel. Veeauru eraldub koguseliselt umbes sama palju,
kui tavalise toaõhuniisutaja poolt.

Kratki biokaminatele on omistatud TÜV Rheinland (Saksamaa) turvasertifikaadid. Kõik Kratki
tooted on disainitud ning koostatud kvaliteetsetest materjalidest, järgides kõiki turvalisusnõudeid,
et tagada kaminate ohutu ning mugav kasutamine.